Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!

 

 

 

 

"Wielkie misterium Eucharystii trwa nieprzerwanie.

Nie przemija jak inne święta.

Jezus jest zawsze gotowy dać wam

dowody swej miłości:

dziś, jutro, codziennie"

 

Matka Założycielka

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mechtylda.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.benedyktynki.info

 

 

 

         

 

Msze Święte

w naszym kościele:

pon. - sob.:  

 7:10  i  18:30

niedziele i uroczystości:

  8:30  i  18:30

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

pon. - sob. : 8:00 - 18:30

niedz. i uroczyst. :

9:30 - 18:30

 

 

 OSBap -

 

Ordo Sancti Benedicti

Adorationis Perpetuae

Sanctissimi Sacramenti

 

 

 

Ewangelia

na każdy dzień

 

 

Komentarze do czytań mszalnych:

www.zyjewangelia.net

www.liturgia.wiara.pl

www.ps-po.pl

 

 

 

 

 

Z Reguły św. Benedykta

 

Posłuszeństwo jednak tylko wtedy jest Bogu przyjemne i miłe ludziom, jeśli polecenie spełnimy nie wahając się, nie ociągając, bez szemrania, bez sprzeciwu.

Z rozdz. V "O posłuszeństwie"

 

 

 

Z pism Matki Mechtyldy

 

Jakie to szczęście dla was, moje siostry, że jesteście dziećmi tak wielkiego Patriarchy; obyście nie były nimi tylko z imienia i habitu, ale z naśladowania. Nie możecie lepiej uczcić naszego błogosławionego Ojca, niż wypełniając jego świętą Regułę.

  O Jezu, przypisz mi łaskę swojej pokuty, daj mi serce skruszone i upokorzone. Pozwól mi odczuwać ustawicznie wstyd i odrazę za popełnione grzechy. Pozwól mi wraz ze sobą, mocą swego ducha pokuty, cierpieć ubóstwo, opuszczenie, upokorzenie, wzgardę, niedomagania ciała i ułomności duszy, bezsilność, zależność, boleści, przeciwności, odtrącenie, nagany i krytyki ludzkie, prześladowanie, zniewagi, obelgi, niedostatek i wszystko, co spotka mnie z Twojej godnej uwielbienia Opatrzności. Pozwól mi wszystko to przyjąć przez Ciebie, pozwól mi wszystko to znieść z Tobą i dla Ciebie

Więcej: https://m.benedyktynki-sakramentki-siedlce.com/matka-mechtylda/rok-liturgiczny-z-matk%C4%85-mechtyld%C4%85/wielki-post/

Kontakt

Klasztor SS. Benedyktynek Sakramentek Mniszki Benedyktynki
od nieustajacej adoracji
Najswiętszego Sakramentu
ul. Rawicza 32
08 - 110 Siedlce
tel.: 25 632 27 34 benedyktynki.sakramentki@o2.pl