Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!

 

 

 

 

"Wielkie misterium Eucharystii trwa nieprzerwanie.

Nie przemija jak inne święta.

Jezus jest zawsze gotowy dać wam

dowody swej miłości:

dziś, jutro, codziennie"

 

Matka Założycielka

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mechtylda.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.benedyktynki.info

 

 

 

         

 

Msze Święte

w naszym kościele:

pon. - sob.:  

 7:10  i  18:30

niedziele i uroczystości:

  8:30  i  18:30

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

pon. - sob. : 8:00 - 18:30

niedz. i uroczyst. :

9:30 - 18:30

 

 

 

 OSBap -

 

Ordo Sancti Benedicti

Adorationis Perpetuae

Sanctissimi Sacramenti

 

 

 

Ewangelia

na każdy dzień

 

 

Komentarze do czytań mszalnych:

www.zyjewangelia.net

www.liturgia.wiara.pl

www.ps-po.pl

 

 

 

 

 

Z Reguły św. Benedykta

 

Jeżeli ludziom możnym pragniemy przedstawić jakąś sprawę, ośmielamy się czynić to jedynie z najgłębszą pokorą i szacunkiem. Z o ileż większą pokorą i czystszym oddaniem musimy zanosić nasze prośby przed oblicze Boga, Pana Wszechświata!

 

Z rozdz. 20

" O czci należnej Bogu podczas modlitwy"

 

 

 

 

Z pism Matki Mechtyldy

 

Wyprowadzę ją na pustynię i przemówię do jej serca (Oz 2,16). To w samotności słyszymy głos Boga, tam również Bóg poucza nas o tym, co powinnyśmy czynić. Jeżeli więc chcemy słuchać boskich słów musimy trwać w samotności. Jego słowa są Duchem życia, oświecającym naszego ducha, ożywiającym i rozpalającym nasze serce Jego miłością.

 

 

  O Jezu, przypisz mi łaskę swojej pokuty, daj mi serce skruszone i upokorzone. Pozwól mi odczuwać ustawicznie wstyd i odrazę za popełnione grzechy. Pozwól mi wraz ze sobą, mocą swego ducha pokuty, cierpieć ubóstwo, opuszczenie, upokorzenie, wzgardę, niedomagania ciała i ułomności duszy, bezsilność, zależność, boleści, przeciwności, odtrącenie, nagany i krytyki ludzkie, prześladowanie, zniewagi, obelgi, niedostatek i wszystko, co spotka mnie z Twojej godnej uwielbienia Opatrzności. Pozwól mi wszystko to przyjąć przez Ciebie, pozwól mi wszystko to znieść z Tobą i dla Ciebie

Więcej: https://m.benedyktynki-sakramentki-siedlce.com/matka-mechtylda/rok-liturgiczny-z-matk%C4%85-mechtyld%C4%85/wielki-post/

 

 

Serwis  Papieski

 

Boże Narodzenie jest świętem miłości Boga do nas: miłości, która inspiruje, kieruje i zmienia na lepsze oraz odbiera ludzki strach wyzbycia się “pewności” na rzecz powierzenia się “tajemnicy”.

 

Kontakt

Klasztor SS. Benedyktynek Sakramentek Mniszki Benedyktynki
od nieustajacej adoracji
Najswiętszego Sakramentu
ul. Rawicza 32
08 - 110 Siedlce
tel.: 25 632 27 34 benedyktynki.sakramentki@o2.pl